1. 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга

2019-07-07

Ажлын гүйцэтгэл: А,В блокын төмөр бетон каркасын ажил дууссан. Б,Г блокын суурийн ажил хийгдэж байна. Барилгын каркасын ажил 65%-тай Зураг төслийн байгууллага, захиалагчийн хяналтын байгууллага графикын дагуу ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?