5 дугаар сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур байрны засварын ажил

2017-05-24

    5 дугаар сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур байрны засварын ажлын гүйцэтгэл 98% хувьтай хийгдсэн байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?