2017 оны 7-р сард ОНХС, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийн мэдээлэл

2017-07-18
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?