2017 оны хагас жилийн байдлаар Аймгийн ОНХСан, Сумдын ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлууд хийгдэж байна.

2017-07-05

1.   Баянтал сумын Соёлын төвийн дээврийн засварын ажил
2.  Сүмбэр сум, Хэлмэгдэгсдийн хөшөөнөөс 4 зам  хүртлэх гэрэлтүүлэгийн ажил
3.  Сүмбэр сум, Аймгийн төвийн гудамж талбайг  телекамерийн системд холбох ажил
4.  Сүмбэр сумын 3-р баг, Нийтийн эзэмшлийн авто замын өргөтгөлийн  ажил
5.  Сүмбэр сумын 3-р баг, явган замын ажил                           
6.  Сүмбэр сумын 3-р баг, 1-р байрны фасад засварын ажил

                        

                        

      

 

 

 

                                     

 

         

           

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?