СҮМБЭР СУМ 2-Р БАГ БИЧИЛ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОХИЖИЛТ

2022-05-11
  1. Захиалагч: АЗДТГ                                                                                                                   
  2. Барилга захиалагчийн хяналт: ГХБХБГ                                                                 
  3. Зураг төсөл: “Баярмега сервис” ХХК                                            
  4. Гүйцэтгэгч: “Хүслийн хийморь” ХХК                  
  5. Гэрээний хугацаа: 2022.03.14-2022.05.18

Тохижилтын ажлын гүйцэтгэл: 2022.05.10-ны өдрийн байдлаар явган зам талбайн доорхи ургамалт хөрсийг хуулах, шинээр хайрган хөрс даланг шороо бэлтгэх ажил 98 хувьтай, бэлэн болсон талбайд явган замын ажил хийгдэж байна. ажлын гүйцэтгэл 35 хувьтай. Зураг төсөлд тусгагдаагүй болон газар дээр нь шийдвэрлэх зарим асуудлыг Ерөнхий захиалагчид мэдэгдэж /ус зайлуулах хоолой, тоглоомын талбайн байршил, явган замын өнгө хээ загвар/ өөрчлөлтийн талаар талбайн журналд тэмдэглэл хийн үлдээв.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?