Ус-Ду ОНӨҮГ-ын шинэ зуух-ны дээвэр болон дотор заслын ажлын явц

2018-05-22

     “Ус-Ду”ОНӨААТҮГазрын зуухны барилгын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. Өргөтгөл шинэчлэлийн цахилгаан хангамжийн ажилд мэргэжлийн мэргэшсэн инженерээр гэрээ байгуулан хяналтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Ажлын явц:95%

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?