Нийтийн эзэмшлийн 8 дугаар байрны фасад засварын ажлын явц

2018-05-22

      Нийтийн эзэмшлийн 8 дугаар байрны гадна фасад дулаалгын ажилд гүйцэтгэлийн үе шатны хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Ажлын явцын шалгалтаар илэрсэн зөрчилгүй. Ажлын явц 65%

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?