Ус-Ду ОНӨҮГ-ын шинэ зуухны угсралт барилгын ажлын явц

2017-11-25

        Ус-Ду ОНӨҮГ-ын  шинэ зуухны угсралт барилгын ажлын явц гүйцэтгэлтэй  2017.11.24 өдөр зураг төслийг зохиогч барилга байгууламж ххк инженер архитектор, аймгийн МХГ-ын улсын байцаагч, ГБХБХГазрын барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар хамтарсан үзлэг шалгалтыг хийж, ерөнхий гүйцэтгэгч Ус-Ду ХХК, туслан гүйцэтгэгч Хаппи бюулдинг ХХК-г байлцуулан зөвлөмж зөвлөгөөг өгч ажиллаа.

2017.11.25 байдлаар шинэ зуухны галлагаа эхэлсэн горим тохирцулын ажил хийгдэж байна. барилга угсралтын ажил70%тай гадна хананы өрлөгийн ажил хүйтны улиралын горимд орж ажлыг гүйцэтгэж байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?