Сүмбэр сум, 3-р баг, АЗТГазрын урд авто зогсоолын ажил:

2017-08-28

       Гүйцэтгэгч: “Борхойн зам” ХХКомпани 2017 оны 06дугаар сард эхлэж,   2017 оны 08 дугаар сард  байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний дүн: 15,0 сая төгрөг

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?