Сүмбэр сум, 3-р баг, нийтийн эзэмшлийн явган замын ажил

2017-07-28

        Гүйцэтгэгч: “Борхойн зам” ХХКомпани 2017 оны 06 дугаар сард эхлэж,   2017 оны 07 дугаар сард  байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  Гэрээний дүн: 54.8 сая төгрөг

 
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?