Сүмбэр сум, “1,2,3-р багийн айл өрх, гудамж зам талбайн хаягжуулалтын ажил

2017-09-26

        Гүйцэтгэгч: “Өгөөмөрөн шанд” ХХКомпани 2017 оны 08 дугаар сард эхлэж,   2017 оны 09 дугаар сард  байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.     Гэрээний дүн: 66,2 сая төгрөг

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?