Аймгийн төвийн гудамж, талбайг теле камерийн системд холбох ажил

2017-08-25

      Гүйцэтгэгч: “ Би Си Ти” ХХКомпани 2017 оны 06 дугаар сард эхлэж,  2017 оны 08 дугаар сард  байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний дүн: 217,3 сая төгрөг

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?