Баянтал суманд онхс-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлууд

2017-07-05

 БАЯНТАЛ СУМАНД ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙХ АЖЛУУД

4-сургуулийн спорт заалны цахилгаан монтажны ажил

           8.80 

Суманд интернет тавих

           5.00 

Сумын Соёлын төвд цэвэр бохир усны шугам тавих

           7.00 

Сумын эрүүл мэндийн төвийн түргэвчилсэн оношлооны тоног төхөөрөмж

           3.00 

4-р сургуульд ширээ сандал /30 ширхэг/

           6.60 

4-р цэцэрлэгийн бүлгийн тоглоом

           5.00 

Өргөх станцын зураг төсөв

         10.00 

Гамшгаас хамгаалах зардал

           3.00 

Сумын баяр наадмын зардал

           5.00 

Мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох услалтын шланк

           0.50 

Нохой устгал, сумын туурь хог хаягдлыг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээ, зардал

           4.00 

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр

           2.07 

Дүн

         59.97 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?