Шивээговь суманд онхс-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажил

2017-07-05

Сумын төвийн ногоон байгууламжуудын усалгаа, арчилгаа хамгаалалтын зардал

             1.0 

3, 8-р байрыг хэрэглээний халуун усны шугам тавих

           15.0 

Сургуулийн сантехникийн их засвар

             3.5 

Ахуй хог хаягдал тээвэрлэх

           13.0 

Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлэгүүдийн урсгал засвар, үйлчилгээ

             1.0 

Сумын төвийн камержуулах

           15.0 

Мэдээллийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмж худалдан авах

           3.70 

3-р цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах

           7.00 

"Илчлэг-Шивээ" ОНӨҮГазарт ялтсан бойлуур тавих

         40.00 

"Илчлэг-Шивээ" ОНӨҮГазарт бага оврийн зуух авах

         50.00 

Үндэсний баяр наадмын зардал

           5.00 

Хүүхэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал

           4.86 

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал

           3.00 

"Монгол мал" үндэсний хөтөлбөр

           2.67 

Зөвлөх үйлчилгээ

           5.00 

Золбин нохой устгах зардал

           1.50 

Дүн

       171.27 

 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?