Онхс-ийн хөрөнгө оруулалт

2017-07-05Сүмбэр суманд онхс-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд
2017-07-05 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймагт эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ
2016-07-25Шивээговь сумын Өргөх станцын барилга
2016-07-2515-р байрны өмнөх авто зам зогсоолын ажил
2016-07-25Соёлт амралт хүрээлэнгийн тохижилтийн ажил
2016-07-25Шинээр олгогдсон өмчлөлийн газарт цахилгаан татах ажил
2016-07-251-р байр авто зогсоолын ажил
2016-06-28Шивээговь сумын ЭМТөвийн 15-ортой
2016-06-282-р байрны гадна фасадны ажил
2016-06-08Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны техникийн давхрыг засварлаж, ашиглалтанд орууллаа
2016-06-04Аймгийн төвд 80 хүүхдийн дотуур байр ашиглалтанд орлоо
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?