Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалинд өөрчлөлт оруулах тухай

2022-06-24
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?