Үнэлгээний баг байгуулах тухай

2022-06-16
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?