Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

2022-03-02
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?