Видео шторк

2022-12-06"Газрын харилцаа-Тэгш хүртээмж" цуврал мэдээ, мэдээллийг хүргэж байна.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?