100 хүүхдийн канад загварын цэцэрлэгийн барилгын ажлын явц

2018-05-22

      Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн /канад/ цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил 2018.04.10-наас эхлэн дотор засал, шугамын ажлууд хийгдэж байна. Ажлын явц: 85%

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?