100 хүүхдийн канад загварын цэцэрлэгийн барилгын ажлын явц

2018-04-20

         БСШУСЯамны захиалгатай Сүмбэр сумын 2 дугаар баг 100 хүүхдийн канад загварын цэцэрлэгийн барилгын ажил 2013 онд эхэлсэн боловч санхүүгийн асуудлаас шалтгаалан 2017 он хүртэл царцаагдсан барилгын тоонд орж ажил зогссон. 2017 онд Засгийн газрын тодотголоор үлдэгдэл санхүүжилтыг батлан хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн гүйцэтгэгч: “Хялганат нуга” ХХК 2018 оны хагас жилд багтаан барилгын ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн/канад/ цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил 2018.04.10-наас эхлэн  дотор засал, сантехникийн ажлууд хийгдэж байна.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?