“Ус-Ду” ОНӨААТҮГазрын зуухны шинэчлэл

2018-05-01

      Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт эрх шилжсэн “Ус-Ду” ОНӨААТҮГазрын зуухны өргөтгөл шинэчлэлийн ажлыг 2017онд Ерөнхий гүйцэтгэгчээр Зун Шин трейд экономик ХХК туслан гүйцэтгэгчээр Ус-Ду ОНӨААТҮГазар, СиТи ланд ХХК нар тус ондоо хийж гүйцэтгэн улирлаас хамааралтай буюу засал бетон, цахилгаан хангамжийн ажлын үргэлжлэл 2018 оны 4 дүгээр сараас эхлэн хийгдэж байна. Барилга угсралт, цахилгаан хангамж зуухны шинэчлэлийн өртөг 2 тэр бум төгрөг

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?