100 хүүхдийн канад загварын цэцэрлэгийн засварын ажил

2018-05-01

       БСШУСЯамны захиалгатай Сүмбэр сумын 2 дугаар баг 100 хүүхдийн канад загварын цэцэрлэгийн барилгын ажил 2013 онд эхэлсэн боловч санхүүгийн асуудлаас шалтгаалан 2017 он хүртэл царцаагдсан барилгын тоонд орж ажил зогссон. 2017 онд Засгийн газрын тодотголоор үлдэгдэл санхүүжилтыг батлан хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэн гүйцэтгэгч: “Хялганат нуга” ХХК 2018 оны хагас жилд багтаан барилгын ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.Барилгын дотор засал, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил эхэлсэн.                                     Нийт барилгын хөрөнгийн хэмжээ 654 сая төгрөг          

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?