Сүмбэр сум, 2-р цэцэрлэгийн барилгын гадна, дотор монтажийн засварын ажил:

2017-10-25

        Гүйцэтгэгч: “ Сүмбэр старлет” ХХКомпани 2017 оны 07 дугаар сард эхлэж,  2017 оны 10 дугаар сард  байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр комисс ажиллаж үүрэг даалгаварын биелэлтийн шатандаа байна.  Гэрээний дүн: 56,5 сая төгрөг

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?