Сүмбэр сум, 3-р баг, Усан спортын төвийн барилгын засварын ажил

2017-10-01

      Гүйцэтгэгч: “ Цахир толгойн орд” ХХКомпани 2017 оны 08 дугаар сард эхлэж, 2017 оны 10 дугаар сард  байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр комисс ажиллаж ажиллаж үүрэг даалгаварын биелэлтийн шатандаа байна.  Гэрээний дүн: 126,0 сая төгрөг

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?