Шивээговь сумын 3-р сургуулийн дээвэр засварын ажил

2017-09-25

      Гүйцэтгэгч: “ Цахир толгойн орд” ХХКомпани 2017 оны 08 дугаар сард эхлэж,  2017 оны 10 дугаар сард  байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр комисс ажиллаж үүрэг даалгаварын биелэлтийн шатандаа байна. Гэрээний дүн: 103,3 сая төгрөг

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?