Биеийн тамир спортын газрын засварын ажил

2017-09-25

     Гүйцэтгэгч: “Илчит сансар” ХХКомпани 2017.07.17 – 2017.08.15-ний хугацаанд гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний дүн: 74,5 сая төгрөг

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?