Сургалт

2022-06-06БАЙГУУЛЛАГЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
2022-06-06ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛ 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
2022-06-06БАЙГУУЛЛАГЫН “СПОРТ ХАМТЛАГ” 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛГААНЫ ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА
2022-06-03Байгууллагын Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн 2022 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлангаа 2023 оны 06 дугаар сарын 03-ний өдөр танилцуулж, зөвлөлөөс гарсан зөвлөмж чиглэлийг байгууллагын нийт албан хаагчдад танилцуулан ажиллалаа.
2022-03-24ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛУУДЫН ЧАНАР, ҮР ӨГӨӨЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2022-03-18Байгууллагын дотоод сургалтыг зохион байгууллаа
2021-11-18БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА.
2021-10-27"ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА-ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ
2021-10-20"ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА-ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2021-10-15"ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА-ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" СУРГАЛТ
2021-09-21БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2021-09-15АЙМГИЙН “БАРИЛГЫН САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2021-05-28НОГООН АЛТ, МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮНГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ ЁСЛОЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЦАХИМААР ОРОЛЦЛОО
2021-05-11ЗАХИРГААНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА
2021-05-06“ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ХЯНАН БАТАЛГАА, ФОТО МОНИТОРИНГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ЧАДАВХЖУУЛАХ” ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2021-05-03ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ЧАДАВХИЖУУЛАХ ЦАХИМ СУРГАЛТ
2021-04-16“ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ” ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
2021-02-22Сумдын газрын даамлуудыг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
2020-11-02Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн цахим системийн сургалт зохион байгуулагдлаа
2020-08-30Албан хаагчдын дунд дотоод сургалтыг зохион байгуулан ажиллалаа.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?